header
CNMP 71-063/2007
hm14

“MATERIALE CU MAGNETIZARE INDUSA, CONTROLATA DE PARAMETRI EXTERNI”,

 

Coordonator: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor

Director de proiect: Dr. Cristian-Mihail Teodorescu

Parteneri:

ICPE-CA, National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE C.A

Responsabil de proiect: Dr. Jenica Neamtu <office@icpe-ca.ro>


UAIC, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi,

Responsibl: Prof. Dr. Dumitru Luca <contact@uaic.ro>


INCDTIM, National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare,

Responsibil: Dr. Ovidiu Pana <itim@itim-cj.ro>

Rezumat

Obiective

Activitati

Rezultate

Rezumat

Proiectul isi propune sa exploreze - plecand de la explicitarea fenomenelor fundamentale implicate si terminand cu determinarea retetelor de fabricatie, respectiv demonstrarea functionalitatii materialelor - inducerea ordonarii feromagnetice a ionilor izolati, purtatori de moment magnetic, prin modificarea controlata a concentratiei purtatorilor de sarcina responsabili de ordonarea feromagnetica, prin interactuni de dublu schimb sau super-schimb. Plecand de la modelele teoretice actuale, o prima tinta a Proiectului o constituie formularea unui criteriu de cuantificare a aparitiei feromagnetismului, in functie de: (a) concentratia de ioni magnetici (distanta medie ion-ion), (b) parametrii ce descriu interactiunea de superschimb (valoarea energiei de schimb intre un spin izolat si gazul de purtatori de sarcina), (c) momentul magnetic ionic si (d) concentratia de purtatori de sarcina din material. Acest criteriu va fi verificat experimental pentru toate materialele studiate. Vom urmari sinteza si caracterizarea de materiale in care polarizarea magnetica este indusa prin: (i) injectia de purtatori de sarcina in volum; (ii) pompaj optic; (iii) adsorbtia/absorbtia de molecule pe suprafata sau in volumul materialului; (iv) tranzitii izolator-metal sau semiconductor-metal. Materialele din clasele (i-iii), intens investigate pe plan international in ultimul deceniu, sunt semiconductorii feromagnetici diluati (diluted magnetic semiconductors, DMS). O prima categorie de astfel de materiale sunt acelea in care Mn a fost introdus ca element de substitutie in reteaua semiconductorilor (III-V), de tipul (Ga,Mn)As etc. In cazul acestor materiale se remarca in mod special inducerea polarizarii magnetice prin injectia de purtatori de sarcina sau prin pompaj optic. Rezultatele unor studii sistematice efectuate in acest sens in ultimii 15 ani de catre cercetatorii japonezi au aparut in reviste de mare prestigiu (Nature, Science). In ultimii 3-4 ani, cercetarile din domeniul DMS s-au axat in special pe materiale obtinute prin insertia de ioni magnetici (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu) in semiconductorii oxidici de tipul TiO2 si ZnO, aceste materiale fiind feromagnetice la temperatura camerei (spre deosebire de materialele de tip III-V-DMS). In cadrul Proiectului ne propunem abordarea studiului acestor materiale ca o tema prioritara, dat fiind ca in cazul lor nu s-a evidentiat inca in mod clar inducerea ordinii feromagnetice prin injectie de purtatori (existand cateva rezultate preliminare privind doar inducerea feromagnetismului pe cale optica). In schimb, in cateva lucrari din Applied Physics Letters, Journal of the American Chemical Society s-a evidentiat aparitia feromagnetismului in unii semiconductori oxidici dopati cu ioni magnetici in urma expunerii la contactul cu molecule de benzen, radicali benzenici si hidrogen. Se realizeaza astfel transferul de sarcina de la moleculele adsorbite la atomii materialului, deci cresterea concentratiei purtatorilor de sarcina utili in realizarii ordonarii feromagnetice. O a 2-a clasa de DMS abordata in Proiect o reprezinta compusii Mn-Ge (MnGe3, MnGe5 etc.), intens studiati in literatura in ultimii 2-3 ani. Desi in acestia s-a pus in evidenta prezenta feromagnetismului la temperatura camerei, nu exista inca studii sistematice privind corelatia dintre ordonarea lor magnetica si parametrii externi: curent, flux de fotoni incident, chimia suprafetei etc. Avantajele acestor materiale sunt pretul de cost scazut si simplitatea sintezei. O a 3-a categorie studiata in Proiect, ca prioritate mondiala, este cea a materialelor care prezinta tranzitii izolator (temperaturi scazute) - metal (temperaturi mai ridicate), in care se vor inserarea ioni magnetici. Daca prin controlul concentratiei purtatorilor de sarcina din metal vom reusi inducerea ordonarii feromagnetice, se deschide drumul spre sinteza de materiale cu proprietati neferomagnetice la temperaturi scazute si feromagnetice la temperaturi mai ridicate. Cercetarile vor urmari implementarea lor in optoelectronica, transportul si conversia de energie, memorii magnetice multi-stare nevolatile, de densitate ridicata si cu consum redus de energie, senzori magnetici de gaze reversibili, integrati pe chip-uri traductoare, precum si nanoparticule cu magnetizare spontana obtinuta la contactul cu medii mai calde (cu aplicatii in oncologie). Vom utiliza un set de metode fizico-chimice de sinteza, studiile preconizate urmarind a elucida corelatia intre proprietatile magnetice, structura, reactivitatea, morfologia si proprietatile lor electronice. Pentru testare vom realiza 2 dispozitive speciale de magnetometrie, permitand iradierea optica, injectia electronica, variatia temperaturii si/sau sau adsorbtia controlata de molecule pe suprafata. Urmarim, in final, fondarea unui "spin-off" pentru producerea si comerciali-zarea materialelor. Rezultatele vor fi publicate in reviste ISI, iar materialele de interes obtinute vor fi brevetate.

Top

Obiective

Obiectivu general al proiectului consta in determinarea retetelor si parametrilor de fabricatie a materialelor in care se poate induce ordonare feromagnetica prin: (i) injectie de purtatori de sarcina; (ii) iradiere optica; (iii) variatii de temperatura; (iv) expunere la anumite specii moleculare.

Obiectivele specifice sunt urmatoarele:

OS1) Punerea la dispozitia comunitatii stiintifice - fundamentare teoretica si verifica experimentala -  a unui criteriu de aparitie a ordonarii feromagnetice in aceste materiale in functie de: concentratia de ioni magnetici (implicit de distanta medie intre ei); parametrii structurii de banda, in primul rand densitatea de purtatori de sarcina generati; configuratia electronica a ionilor magnetici. Acest criteriu va extinde criteriul lui Stoner [17] pentru feromagnetismul de banda in cazulprezentei impuritatilor magnetice, cu luarea in considerare a interactiei Ruderman-Kittel-Kasuya_Yoshida RKKY [18].

OS2) Determinarea corelatiilor intre parametrii fiecarei metode de sinteza si obtinerea proprietatilor dorite: in primul rand din punct de vedere al proprietatilor magnetice, dar si din punct de vedere al structurii, compozitie chimice, ordonarii atomice locale, structurii electronice [19].

OS3) Fundamentarea detaliata a corelatiilor dintre proprietatile magnetice, de structura si compozitie chimica, dupa modelul din ref. [20].

OS4) Determinarea corelatiilor intre proprietatile magnetice si micro(nano)structurare prin studii de mofologie.

OS5) Determinarea conditiilor de inducere a ordonarii feromagnetice prin absorbtie moleculara.

OS6) Punerea in functiune si demonstrarea functionalitatii dispozitivului de testare pe scara larga a inducerii ordonarii feromagnetice prin :injectie de purtatori; iradiere optica; crestere a temeperaturii.

OS7) Punerea in functiune, demonstrarea functionalitatii reactorului de testare a inducerii pe cale chimica, reversibila, a feromagnetismului.

OS8) Determinarea parametrilor optimi de sinteza si punerea la punct a tehnologiei de laborator pentru sinteza materialelor cu proprietati dorite.

OS9) Diseminare. Identificarea concreta a beneficiarilor. Atribuirea drepturilor de proprietate si crearea unui “spin-off” pentru fabricare si comercializarea materialelor cu proprietatile dorite.

Top

Activitati

Etapa I / 15 decembrie 2007

Activitatea I.1. [A.2.5] Achizitie de materiale, configuratie instalatii de sinteza a materialelor:

- configurare: moara cu bile, instalatii co-evaporare, pulverizare magnetron, achizitie materie prima (CO, 7 o-l);

- configurare instalatie de pulverizare cu catod cavitar, construire catozi cavitari (P2, 3 o-l);

- configurare instalatie de sinteze electrochimice, achizitie reactivi (P3, 0,5 o-l);

- configurare instalatie de spectroscopie de fotoelectroni excitati in ultraviolet (UPS, CO, 3 o-l)

Activitatea I.2. [A.3.4] Proiectare magnetometru dedicat masuratorilor de polarizare prin injectie electronica sau optica de purtatori de sarcina MAMAIE-O (CO, 0,5 o-l; P3, 0,3 o-l).

Activitatea I.3. [A.1.2] Determinarea criteriului de aparitie a ordonarii feromagnetice in substantele cu interactie de dublu schimb (CO, 2 o-l).

Activitatea I.4. [A.3.1] Prospectarea pietei, atat in ceea ce priveste furnizorii de dispozitive, cat si al clientilor posibili pentru materialele rezultate din proiect (P2, 0,7 o-l).

 

Etapa II / 15 noiembrie 2008

Activitatea II.1. [A.1.1, A.2.1] Sinteza I

- mecanosinteza (ball milling), depunere laser PLD, co-evaporare, pulverizare magnetron (CO, 7 o-l);

- sinteza prin sol-gel (P1, 3 o-l);

- sinteza prin pulverizare magnetron reactiva si prin pulverizare cu catod cavitar (P2, 4 o-l);

- sinteza prin metode electrochimice (P3, 0.2 o-l).

Activitatea II.2. [A.1.1, A.2.1] Caracterizare I

- caracterizare structurala: difractie de raze X (XRD), absorbtie de raze X (EXAFS, XANES), microscopie de forta atomica (AFM) (CO, 4 o-l; P1, 1 o-l; P2, 0,5 o-l);

- caracterizare compozitionala si din punct de vedere a reactivitatii prin XPS (CO, 3 o-l)

- studii de morfologie prin microscopie electronica (TEM, SEM, SAED) (CO, 2 o-l);

- studii prin fotoemisie in ultraviolet (UPS) si de transport electric si optoelectric (CO, 2 o-l)

- caracterizari magnetice: MOKE, VSM (CO, 3 o-l; P1, 2,5 o-l).

- studii de spectroscopie optica UV-Vis. (P2, 1 o-l).

Activitatea II.3. [A.1.1] Studii teoretice ab-initio folosind metoda functiilor Green (P3, 0,5 o-l).

Activitatea II.4. [A.3.5, B.1] Constructia dispozitivului MAMAIE-O (CO, 1 o-l)

Activitatea II.5. [A.3.4] Proiectare dispozitiv de testare a inducerii magnetizarii prin adsorbtie de molecule CHIMOKE (CO, 1 o-l)

Activitatea II.6. [B.2] Diseminare, realizare pagina web (CO, 1 o-l; P1, 0,5 o-l; P2, 0,5 o-l), masa rotunda de discutare a rezultatelor obtinute si definirea strategiei ulterioare (toti partenerii).

 

Etapa III / 15 octombrie 2009

Activitatea III.1. [A.1.1, A.2.1] Sinteza II: Folosirea celor mai performante metode utilizate la activitatea II.1. in vederea producerii pe scara larga a materialelor dorite (CO, 7 o-l; P1, 5 o-l; P2, 3,5 o-l; P3, 4,8 o-l). In cazul in care nu se va utiliza o facilitate localizata la unul dintre parteneri, personal de la acest partener va fi detasat sa lucreze in laboratoarele unde se afla localizate metodele de sinteza alese.

Activitatea III.2. [A.1.1, A.2.1] Caracterizare II, similara cu activitatea II.2 (CO, 7 o-l, P1, 6 o-l, P2, 1 o-l; P3, 4 o-l). Aceeasi observatie ca in cazul activitatii III.1. privind detasarea personalului.

Activitatea III.3. [A.2.1] Caracterizare III, folosind MAMAIE-O (CO, 7 o-l; P1, 2 o-l).

Activitatea III.4. [A.3. 5, B.1] Constructia dispozitivului CHIMOKE (CO, 1,5 o-l, P1, 0,5 o-l).

Activitatea III.5. [A.2.1] Caracterizare IV, folosindu-se CHIMOKE (CO, 6,5 o-l; P1, 2 o-l).

Activitatea III.6. [A.3.1, A.3.6, B.3] Identificarea concreta a clientilor potentiali (CO, 0,7 o-l; P1, 2 o-l)

Activitatea III.7. [B.2] Diseminare (toti partenerii), consfatuire de planificare a Etapei finale, inclusiv a sarcinilor privind realizarea tehnologiilor de laborator si a valorificarii in plan economic.

 

Etapa IV / 15 septembrie 2010

Activitatea IV.1. [A.2.4, A.2.5, A.2.6, A.2.7, A.3.4] Elaborarea tehnologiei de laborator pentru materiale cu polarizare magnetica indusa prin injectie de purtatori electronica sau optica (toti partenerii, 9 o-l*).

Activitatea IV.2. [A.2.4, A.2.5, A.2.6, A.2.7, A.3.4] Elaborarea tehnologiei de laborator pentru materiale cu polarizare magnetica indusa prin adsorbtie sau absorbtie (toti partenerii, 8 o-l*).

Activitatea IV.3. [A.2.4, A.2.5, A.2.6, A.2.7, A.3.4] Elaborarea tehnologiei de laborator pentru materiale cu magnetizare indusa de tranzitii izolator-metal (toti partenerii, 8 o-l*).

Activitatea IV.4. [B.1] Identificarea drepturilor de proprietate intelectuala, brevetare (toti partenerii, 2 o-l*).

Activitatea IV.5. [A.3.6] Elaborarea primelor loturi de materiale, livrarea la beneficiari in vederea testarii (toti partenerii, 7 o-l*).

* Observatie: dat fiind ca tehnologiile de laborator vor fi localizate la partenerii care au dat rezultatele cele mai promitatoare privind producerea pe scara larga a materialelor, este dificil de anticipat o defalcare pe parteneri a eforturilor umane pentru activitatile acestei Etape (2010). Planul de Realizare face, totusi, o asemenea tentativa.

Activitatea IV.6. Lansarea produselor pe piata, infiintarea "spin-off"-ului, stabilirea structurii actionariatului.

Top

bullet_39
bullet_39

Rezultate

Proiectul isi propune realizarea a 8-11 lucrari in reviste ISI cu factor de impact ridicat, precum si 4-6 brevete, pe cat posibil, depuse la EPO. Se estimeaza cca 6-8 participari la conferinte internationale (in jur de 2-3 participari, in medie, anual). In penultima etapa a proiectului, se va organiza un atelier de lucru dedicat potentialilor valorificari a materialelor rezultate. Se va edita o pagina web, in Etapa a II-a si actializata in permanenta. Se va publica, in penultima etapa a Proiectului, o carte prezentand cele mai importante rezultate obtinute. Benefiarii proiectului provin din industriile elctronica, energetica, a senzorilor si actuatorilor, medicina (preventia si tratarea cancerului), alte sectoare-nisa ale economiei. Se asteapta sa apara si noi utilizatori din alte sectoare.

2007

Etapa I / 15 decembrie 2007

In Capitolul 1 s-a dezvoltat instalatia de pulverizare magnetron reactiva prin (i) canstruirea uror pereti raciti cu apa, intrucat noul catod magnetron, prevazut cu o noua sursa RF, dezvolta o putere mult mai mare decat cel folosit pana in prezent; (ii) dezvoltarea unui sistem de monitorizare a caracteristicilor volt-amperice ale descarcarii; (iii) diagnoza optica a plasmei in descarcare; (iv) monitorizarea precisa a presiunilor partiale ale amestecului de gaze in timpul descarcarii; (v) activitati de interfatare a controlorului descarcarii.

In Capitolul 2 se arata cum s-a procedat la achizitia de reactivi de laborator si la definirea precisa, prin consultarea bibliografiei, a rutelor de sinteza chimica: metoda micelelor inverse si metoda sol-gel. S-a realizat un nou spatiu de lucru, precum si alte amenajari interioare.

Capitolul 3 prezinta o contributie stiintifica (teoretica) originala, din care probabil ca va rezulta fie o lucrare ISI, fie un capitol de carte. S-a clarificat originea instabilitatii Stoner pentru cazul general, fara vreo presupunere asupra formei densitatii de stari. Dupa aceasta, au fost gasite conditiile si relatiile intre parametrii de interes (energia de repulsie Coulombiana in modelul Hubbard si diversi parametri moduland densitatea de stari) explicitandu-se forma densitatii de stari pentru mai multe cazuri-scoala , dintre care cele mai importante sunt:

a) cazul unei dependente de tip putere, caracteristic unui comportament de cuasiparticule libere in sisteme cu dimensionalitate variabila;

b)cazul unei densitati de stari de tip parabolic, semiumpluta in absenta polarizarii magnetice. S-au obtinut rezultate netriviale in cazul magnetismului cuasipaticulelor libere in 3 dimensiuni, precum si in cazul densitatii de stari de tip parabolic. Rezultatul trivial obtinut pentru cuasiparticule in doua dimensiuni, are, totusi, o semnificatie aparte: aceste siteme evolueaza de la sine spre realizarea asimetriei maxime admisibile intre sub-benzile de spin majoritar si minoritar. Ca exemplu standard, s-a dovedit printr-un rationament simplu momentul magnetic marit obtinut pentru fiarul in stare inalt dispersata (nanoparticule, agregate sau suprafete), de cca 3 magnetoni Bohr.De asemenea, se arata cum se pot deduce din valorile experimentale ale momentului magnetic atomic parametrii de interes caracterizand fie structura de banda, fie energia de repulsie Coulombiana Hubbard. S-a inceput si studiul unei densitati de stari sub forma de suma de functii Lorentz, in incercarea de a unifica feromagnetismul de banda cu cel al ionilor izolati, insa calculele laborioase nu au putu fi finalizate (mai multe rezolvari numerice erau necesare).

In sfarsit in Capitolul 4 prezentam baza de date pe care am reusit sa o construim privind utilizatorii potentiali ai materialelor pe care Proiectul si le propune sa le realizeze.Acesti utilizatori au fost stabiliti prin consultarea bazelor de date de tip Cordis, European Science Fundation sau Europian Materials Research Society.

Metode, tehnologii:

M1) Reconfigurarea instalatiei de pulverizare magnetron reactiva;

M2) Configurare instalatie de sinteza chimice;

M3) Configurare instalatie de spin coating.

Lucrari Publicate

Band ferromagnetism in systems of variable dimensionality, C.M. Teodorescu and G.A. Lungu, J. Optoel. Adv. Mater., redactare in curs.

Proiecte internationale

Proiect de termen lung (long term proposal) pentru utilizarea radiatiei de sincrotron la Hasylab, DESY, Hamburg (Germania): X-ray absorption fine structure studies of Diluted Magnetic Semiconductors formed by doping ZnO and TiO2 with transition metals: Cr, Mn, Fe, Co, Ni", project No. II-20070135EC, Director de Proiect: Dr. Cristian M. Teodorescu, durata: 2007-2011; se pot efectua 4 sesiuni de cate 15 zile de masuratori in radiatie de sincrotron finantate integral de EC (cost fascicul + cheltuieli de mobilitati).

Top

bullet_39
bullet_39

2008

Etapa II / 15 noiembrie 2008

In prezenta Etapa s-au obtinut rezultate de probe preparate prin 6 metode: ablatie laser, evaporare asistata de difuzie termica, pulverizare magnetron reactiva, sol-gel, electrochimie si macinare de energie ridicata. S-au folosit 8 tehnici de investigare: difractie de raze X, spectroscopie de fotoelectroni, spectroscopie de absorbtie X (EXAFS si XANES) folosindu-se radiatia de sincrotron, magnetometrie Kerr, magnetrometrie VSM, microscopie electronica, microscopie de forta atomica, studii de activitate chimica.Au fost realizate, de asemenea, si studii teoretice privind definirea nunui criteriu de aparitie a magnetizarii in functie de forma densitatii de stari si de dimensionalitatea sistemului [1].

Cele mai importante rezultate experimentale obtinute au fost:

1) Studiul sistemelor de tipul oxid de zinc dopat cu cobalt, realizat prin metoda sol-gel. Studiul a coroborat informatii obtinute prin spectroscopia de absorbtie X (Fig.1), care a pus in evidenta formarea de nanoparticule de oxid de cobalt, cu studii de magnetometrie VSM, unde s-a evidentiat comportarea superparamegnetica a acestor nanoparticule (Fig.2). Acest studiu a rezultat intr-o lucrare publicata [2] si una trimisa spre publicare [3].

71-063_1

2) Realizarea de straturi subtiri de V2O3 (care prezinta tranzitie metal-izolator) si a unei comportari feromagnetice neobisnuite in acesti oxizi de vanadiu dopati cu cobalt; se obtin cicluri de histerezis neuzuale, care sugereaza prezenta a doua faza magnetice, culpate antiparalel in absenta campului aplicat, dar se ordoneaza paralel chiar la valori foarte mici ale campului aplicat (Fig.3). Acest studiu a fost, de asemenea, coroborat cu spectroscopia de fotoelectroni (Fig.4) si cu spectroscopie de absorbtie de raze X, unde s-a pus in evidenta formarea de V2O3 (Fig.5). Acest studiu s-a concretizat intr-o lucrare publicata [4] si o lucrare invitata intr-o revista ISI [5].

71-063_2

3) Realizarea controlului optic al magnetizarii in probele de oxizi de titan dopati cu fier; aici s-a pus in evidenta o descrestere clara a magnetizarii la iradiere (Fig.6) si aceasta proprietate a fost corelata cu proprietatile de ordine atomica locala, investigata prin spectroscopie EXAFS (Fig.7) si prin spectroscopie de fotoelectroni XPS (Fig.8).

71-063_3
4) Realizarea feromagnetismului la temperatura camerei in probele de ZnO:Co preparate electrochimic (Fig.9). 
Proprietatile magnetice au fost corelate cu variatia densitatii de stari din banda de valenta (Fig.10): pentru sistemele care prezinta 
feromagnetism la temperatura ambianta, s-a inregistrat o crestere a densitatii de stari si o apropiere de stoichiomeria idela a 
materialului-gazda ZnO. In Etapa actuala, din proiect au rezultat 6 lurari ISI [1-6], 6 participari la conferinte internationale, plus 
inca 2 participari trimise pentru o conferinta din 2009 si 5 studii inca nepublicate, dar care vor putea face subiectul unor publicatii  ISI.

Obiectivele actualei Etape au fost realizate in toatlitate.

 

Metode, tehnologii:

M1) Punere in functiune a instalatiei de depunere din pulsuri laser (PLD);

M2) Configurare instalatiei de magnetometrie Kerr in prezenta iradierii luminoase;

M3) Proiect instalatie de depunere prin epitaxie in fascicul molecular (MBE).

Lucrari Publicate

1. Band ferromagnetism in systems of variable dimensionality, C.M. Teodorescu and G.A. Lungu, J. Optoelectr. Adv. Mater. 10, p. 3058-3068 (2008).

2. Structural and magneto-optical properties of Co-doped ZnO thin films prepared by sol-gel method, J. Neamtu, C.M. Teodorescu, G. Georgescu, J. Ferré, T. Malaeru, and I. Jitaru, NSTI-Nanotech 2008, ISBN 978-1-4200-8503-7, Vol. 1, p. 238-241 (2008).

3. Atomic structure and magnetic properties of cobalt doped ZnO thin films prepared by sol-gel method, J. Neamtu, J. Ferré, G. Georgescu, T. Malaeru, I. Jitaru, D. Macovei, and C.M. Teodorescu, Thin Solid Films, submitted (March 2008), corrections according to the Referees' suggestions in course.

4. Nanostructured thin layers of vanadium oxides doped with cobalt, prepared by pulsed laser ablation: structure, chemistry, morphology, and magnetism, C.M. Teodorescu, G. Socol, C. Negrila, D. Luca, and D. Macovei, NSTI-Nanotech 2008, ISBN 978-1-4200-8503-7, Vol. 1, p. 435-438 (2008).

5. Nanostructured thin layers of vanadium oxides doped with cobalt, prepared by pulsed laser ablation: chemistry, local atomic structure, morphology, and magnetism, C.M. Teodorescu , G. Socol, C. Negrila, D. Luca, D. Macovei, J. Experimental Nanoscience, invited paper, submitted (Nov. 2008).

6. Photo-degradation activity of sputter-deposited nitrogen-doped titania thin films, R. Apetrei, C. Catrinescu, D. Mardare, C.M. Teodorescu, D. Luca, Thin Solid Films, submitted (Sept. 2008).

Conferinte

A. 2008 NSTI Nanotechnology and Trade Show, Boston (U.S.), June 1-5, 2008.

1. Nanostructured thin layers of vanadium oxides doped with cobalt, prepared by pulsed laser ablation: structure, chemistry, morphology, and magnetism, C.M. Teodorescu, G. Socol, C. Negrila, D. Luca, and D. Macovei, prezentare orala.

2. Structural and magneto-optical properties of Co-doped ZnO thin films prepared by sol-gel method, J. Neamtu, C.M. Teodorescu, G. Georgescu, J. Ferré, T. Malaeru, and I. Jitaru, poster.

B. 21st International Conference on X-ray and Inner-Shell Processes, Paris (France), June 22-27, 2008.

3. X-ray absorption fine structure investigations on Cr-doped titania, D. Mardare, D. Macovei and C.M. Teodorescu, poster.

4. X-ray absorption fine structure investigations on Co-doped ZnO, G. Socol, I.N. Mihailescu, J. Neamtu, T. Malaeru, D. Macovei, and C.M. Teodorescu, poster.

C. Workshop on Structural, Electronic and Magnetic Properties of Diluted Magnetic Semiconductors (DMS), Roma (Italy), July 1st, 2008.

5. Selected studies on diluted magnetic semiconductors in Romania: ZnO:Co and VxOy:Co, C.M. Teodorescu, lucrare invitata.

D. 9th International Balkan Workshop on Applied Physics, Constanta (Romania) July 7-9, 2008.

Magnetism in Two Dimensional Systems, C.M. Teodorescu, lucrare invitata.

bullet_39
bullet_39

Retele de laboratoare

Retea nationala constitutita in jurul unei propuneri de Proiect PCCE (Proiect Complex de Cercetare Exploratorie) "Stiinta suprafetelor si interfetelor: fizica, chimie, biologie, aplicatii", ID_76, selectionat pentru finantare, valoarea proiectului 7 milioane lei, parteneri:

CO-P1: INCD Fizica Materialelor Bucuresti-Magurele (Director de Proiect Dr. C.M. Teodorescu)

P2: INCD Inginerie Electrica Bucuresti (Responsabil Dr. J. Neamtu)

P3: UMF "Carol Davila" Bucuresti (Responsabil Dr. T. Savopol)

P4: Universitatea "A.I. Cuza" Iasi (Responsabil Prof. Dr. D. Luca)

P5: INCD Fizica Tehnica Iasi (Responsabil Dr. N. Lupu)

P6: INCD Tehnologii Izotopice si Moleculare Cluj-Napoca (Responsabil Dr. Ovidiu Pana)

P7: Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca (Responsabil Prof. Dr. S. Simon)

P8: Academia Romana - Filiala Timisoara (Responsabil Dr. V. Sofonea)

P9: UMF "Victor Babes" Timisoara (Responsabil Prof. Dr. A. Neagu)

Proiecte internationale

Actiune COST MP 0805 "Novel Gain Materials and Devices Based on III-V-N Compounds", aprobata in noiembrie 2008; Dr. C.M. Teodorescu responsabil pentru Romania

bullet_39
bullet_39

Etapa III / 15 septembrie 2008

Metode tehnologii:

1. Instaltie complexa de epitaxie in fascicul molecular (MBE), dotata cu evaporatore cu bombardament electronic, caracterizare in situ prin difractie de electroni (RHEED, LEED) si spectroscopie de electroni Auger, Analiza de gaz rezidual prin spectroscopie de masa, micribalanta de cuart, corodare cu ioni ai probelor, microscop cu efect tunel (in curs de instalare), sas de introducere rapida a probelor - operationala.

2. Metoda de curatare a substraturilor semiconductoare prin bombardament electronic.

Lucrari Publicate

1. Band ferromagnetism in systems of variable dimensionality II: the two-dimensional finite-temperature case, G.A. Lungu and C.M. Teodorescu, J. Optoelectr. Adv. Mater. 11, p. 369-379 (2009).

2. Local atomic structure and magnetic anisotropy in MnCo layers grown on Si(001) by molecular beam epitaxy, G.A. Lungu, A.M. Husanu, N. Gheorghe, D. Macovei, and C.M. Teodorescu, Surface Science, in preparation.

3. X-ray absorption fine structure investigations on heat-treated Cr-doped titania thin films, D. Mardare, V. Nica, V. Pohoata, D. Macovei, and C.M. Teodorescu, Applied Surface Science, in preparation.

4. Si(001) surface cleaning by electron impact from an Auger electron spectrometer, N. Gheorghe, A. Segal, A.M. Husanu, G.A. Lungu, and C.M. Teodorescu, Central European Journal of Physics, in preparation.

Conferinte

NSTI Nanotech 2009, Houston, Statele Unite, 3-7 mai 2009: 3 lucrari acceptate:

1. Pulsed laser co-deposition of titania with Fe: chemistry, local atomic structure, and light-dependent magnetic properties, C. Negrila, C. Logofatu, G. Socol, D. Macovei, and C.M. Teodorescu.

2. Fabrication and characterization of nano-structured ferromagnetic Ti1-xFexO2 thin films, R. Apetrei, C. Negrila, D. Macovei, V. Dascaleanu, C.M. Teodorescu, and D. Luca.

3. Cobalt doped ZnO prepared by electrochemistry: chemistry, morphology, and magnetism, I. Enculescu, E. Matei, V. Vasilache, and C.M. Teodorescu.

Nu s-a putut participa la Conferinta sus-mentionata din cauza reducerii dramatice de fonduri alocate Proiectului.

Top

Updated: 31 ian 2012 - Ionel Stavarache: stavarache@infim.ro